Moccatong

Posts Tagged ‘ความสุข

meow

คนเราต้องมีอะไรบ้างถึงมีความสุข ???

.

“สังคมเราสอนให้ เรียนดี เข้าร.ร.ดี เข้ามหาวิทยาลัยดี ได้งานดี ได้เงินเยอะ มีตำแน่งหน้าที่ มีรถ มีบ้าน น่าจะเท่ากับความสุข แต่มีทั้งหมดแล้วยังไม่มีความสุข”

.

.

รูปจากเว็บสมการความสุข.คอม

.

คุณเหมียว วรัตตา ภัทโรดม เรียนจบ การตลาดสาขา Direct Marketing ตั้งแต่อายุ 21มีก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินเดือนสูง เป็นหุ้นส่วนบริษัทใหญ่ ประสบความสำเร็จในชีวิต มีเงิน มีทอง หน้าที่การงานดี มีลูกน้องกว่า 200 คน มีทุกอย่าง รู้สึกว่ามีความสุขดี

.

ตั้งใจทำงานหนัก เวลาที่มีความเครียด ก็ไปช็อปปิ้ง และดื่มเหล้า เป็นคนโมโหร้าย หงุดหงิด โวยวาย อารมณ์เสีย จนวันหนึ่งรู้สึกตัวเองได้ว่าไม่มีความสุข ถึงแม้จะมีทุกอย่างพร้อม แต่ที่เธอกลับคิดว่า ทุกข์ที่สุดในชีวิต เธอจึงหยุดทำงานและออกตามหาความสุข โดยการไปดำน้ำ ท่องเที่ยว

.

พอเธอหยุดทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้น คุณเหมียวกลับมาทำงานอีกครั้ง แต่ยังหาคำตอบกับชีวิตไม่ได้ จนวันหนึ่งได้ไปฝึกวิปัสสนาที่ศูย์วิปัสสนา อาจารย์โกเอ็นก้า เพราะหมอดูทัก ฝึกวิปัสสนา 10 วัน ช่วงวันแรกๆก็ค่อนข้างอึดอัดและอยากกลับบ้าน จนวันสุดท้ายร้องไห้เพราะความปิติ

.

หลังจากนั้นก็ตัวเองก็เปลี่ยนไป ความโกรธ ความโมโหลดลง พอไม่โกรธ ไม่เครียด ก็ไม่ทานเหล้า ความโกรธ ความโมโหก็ลดลงไปเรื่อยๆ โกรธยากขึ้น โกรธน้อยลง หลังจากนั้นคุณเหมียวรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและคนรอบข้างรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของคุณเหมียว

.

ความสุขมากขึ้นเพราะความโมโหน้อยลง

ความสุขมากขึ้นเพราะความโกรธน้อยลง

ความสุขมากขึ้นเพราะความเครียดน้อยลง

ความสุขมากขึ้นเพราะความทุกข์น้อยลง

.

ฟังเรื่องคุณเหมียวทั้งหมดที่รายการเจาะใจ ตอนที่1 และ ตอนที่ 2

.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำนักสอนวิปัสสนา

ประวัติอาจารย์โกเอ็นก้า

.

หนังสือที่แต่งโดยคุณเหมียว

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

.

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือไขสมการความสุข ตอน อกหัก…ฟังทางนี้

.

มีความสุขมากขึ้นเพราะมีความทุกข์น้อยลง

โฆษณา

dr-boonchai มาฟังวิธีที่จะทำให้รวยและมีความสุขไปพร้อมกัน

โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

ในรายการ New Dimension (FM 96.5)

วันที่ 22/03/2552 และ 29/03/2552 เวลา 9.00-10.00

.

.

.

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ฆราวาสคนใดที่สามารถสำเร็จพระโสดาบัน จะเป็นมหาเศรษฐีโดยฉับพลัน

.

จริงหรือ เป็นไปได้หรือ ?

.

มีธรรมะอะไรบ้างหรือเปล่า พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้ ถ้าทำตามแล้วจะทำให้รวย ?

.
มี มรรค 8 ไงหล่ะ

.

มรรค8 !!!!!

.

มรรค คือ หนทางถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ และนับเป็นหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหนทาง 8 ประการด้วยกัน เรียกว่า “มรรคมีองค์แปด” หรือ “มรรคแปด” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม
3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึงการพูดสนทนา แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง
5. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน
6. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลศ นิวรณ์อยู่เป็นปกติ

มรรคมีองค์แปด สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา
* ข้อ 3-4-5 เป็น ศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ)
* ข้อ 6-7-8 เป็น สมาธิ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ)
* ข้อ 1-2 เป็น ปัญญา (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ)
ข้อมูลจาก wikipedia

.

ดร. บุญชัยอธิบายให้ฟังว่า

มรรค 8 ต้องเริ่มจาก สัมมาทิฏฐิ ต้องมีความคิดที่ถูกต้องก่อน
สัมมาสังกัปปะ ต้องไม่อิจฉา ไม่จับผิดคน ไม่ดูถูกคน ไม่อาฆาตพยาบาท
สัมมาวาจา พูดแต่ในสิ่งที่ดี ไม่โกหก ไม่พูดนินทา ไม่พูดส่อเสียด
สัมมากัมมันตะ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดกาม
สัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ค้าสัตว์ ค้าอาวุธ ค้าเหล้า
สัมมาวายามะ เพียรอย่าให้ความคิดไม่ดีเกิดขึ้น หมั่นดูจิตใจตัวเอง ถ้าความคิดไม่ดีเกิดขึ้นให้ตัดทิ้ง อยู่ว่างๆอย่าเอาเรื่องลบๆมาคิด
สัมมาสติ ต้องมีสติ รู้ทันความคิดของตัวเอง เบื่อก็รู้ว่าเบื่อ เครียดก็รู้ว่าเครียด ลังเลสงสัยก็รู้ กระปรี้กระเป่าก็รู้
สัมมาสมาธิ ต้องมีสมาธิ เพราะรากฐานแห่งความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยสมาธิ
..
และแนวทางสู่ความสำเร็จที่ควรรู้จักเป็นอย่างยิ่ง คือ อิทธิบาท 4
ฉันทะ มีความพอใจในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่ชอบ
วิริยะ มีความขยันเพียรพยายาม เข้มแข็ง อดทน
จิตตะ การจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
วิมังสา หมั่นใช้ปัญญา ไตร่ตรอง การค้นคว้า ค้นหาวิธีการแห่งความสำเร็จ

.
ดร. บุญชัยได้พิสูจน์หลักธรรมเหล่านี้ด้วยตัวเอง จนร่ำรวยด้วยจิตเบิกบาน เป็นเจ้าของธุรกิจสอนภาษาชื่อดัง Fast EngLish และแนะนำว่าอย่าเชื่อให้แต่นำไปปฏิบัติทดลองด้วยตัวเอง
ประวัติ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

ฟัง ดร.บุญชัยในรายการ New Dimension ย้อนหลัง ได้ที่นี่
2 อิน 1 สร้างรวยพร้อมสุข (22/03/52)
การนำธรรมะมาปฏิบัติเพื่อนำมาสู่ความสุขและความสำเร็จ ( มรรค 8 ) ตอนที่ 2 (29/03/52)

.

ธรรมาค้าขึ้น ** เพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่ำรวย จากหนังสือธรรมาค้าขึ้น (เขียนโดย ) กล่าวถึง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชื่อ หัวใจเศรษฐี มี 4 ข้อคือ
1. ขยันหา
2. รักษาดี
3. ผูกไมตรีกับกัลยาณมิตร
4. ดำรงชีวิตแบบพอเพียง

.

.

ฆราวาสคนใดที่สามารถสำเร็จพระโสดาบัน จะเป็นมหาเศรษฐีโดยฉับพลัน

ปกหน้าหนังสือวิถีแห่งความสุขหนังสือเรื่องวิถีแห่งความสุข
ผู้เขียน สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

เนื้อหาจากปกหลัง
เราไม่รู้ว่า
ที่จริงแล้วความสุขนั้นไม่อาจคงอยู่ได้อย่างถาวร
เราไม่รู้ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราว่าเป็นความสุขนั้น จะไปจบลงที่เป็นทุกข์

เราไม่รู้ว่า
การจะได้ความสุขที่แท้จริงจะได้มาอย่างไร
เมื่อเราไม่รู้ เราก็ตกหลุมพรางของความสุข
จนในที่สุด เราต้องไปอยู่ในวังวนของฝ่ายทุกข์ไปนานแสนนาน

เนื้อหาในหนังสือ กล่าวถึงว่า คนเราเดี๋ยวก็มีทุกข์ เดี๋ยวก็มีสุข เป็นวังวนไม่จบไม่สิ้น เราจะหาทางออกจากวังวนนั้นทำได้อย่างไร แล้วอะไรหล่ะคือความสุขที่แท้จริง ???

ในหนังสืออธิบายสั้นๆแต่ได้ใจความ สอดแทรกตัวการ์ตูนหมีแพนด้าน่ารักๆ เป็นหนังสือธรรมะที่อ่านง่ายที่สุดในโลก (ส่วนเข้าใจง่ายมั้ยขึ้นกับแต่ละบุคคล) ใครไม่ได้อ่านน่าเสียดายอย่างมาก

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หนทางยังมีอยู่
ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย
ลงมือเสียตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา
จะพัดพารอยพระบาทของท่านจางหายไป
เพราะถึงเวลานั้นพวกเราก็จะต้องระหกระเหินไร้ทิศทาง
ไปอีกนานแสนนาน


ปล. ใครหลงเข้ามาในหัวข้อนี้ขอให้ค้นพบเส้นทางแห่งความสุขที่แท้จริง สาธุๆ


จำนวนการคลิกสุงสุด

  • ไม่มี

AJ Hoge coach siriluck Damrong Wongchotpinthong Dr.Boonchai Dr.Boonkiet Chokwattana Dr.Kriengsak Effortless English FM 96.5 mindset New Dimension Positive Thinking Success Yes ความสำเร็จ ความสำเร็จออกแบบได้ ความสุข คิดบวก ค้นหาศักยภาพในตัวเอง ชมพู่ ดร.บุญชัย โกศลธนากุล ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บทความน่าอ่าน ผู้บริหารคืออะไร ภูริดา บัวทรัพย์ มรรค8 รายการสุริวิภา ร่ำรวย วรัตดา ภัทโรดม วอลเลส ดี. วัตเทิลล์ วิถีีแห่งความสุข ศาสตร์แห่งความร่ำรวย สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ หนังสือน่าอาน หนังสือน่าอ่าน หัวใจเศรษฐี อ.ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง ฮาร์วาร์ด เก้าอี้นวด เด็กสองภาษา เรสเตอร์ เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องน่าฟัง เหมียว โกเอ็นก้า โครงการเปลี่ยนร้ายเป็นรวย โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ

ตุลาคม 2019
พฤ อา
« เม.ย.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
โฆษณา